โปรโมชั่น


ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ให้สัมภาษณ์ รายการร้อยร้าน ช่อง KTV

โปรโมชั่น

สินค้ามาใหม่

ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น จักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า - มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และอะไหล่ สวย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น วันสิ่งแวดล้อมโลก

พบกับ คาราวาน SEB CARE ดูแลถึงบ้าน

ฟรี ฟรี ฟรี !!! ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม นี้
SEBBIKE จัดคาราวานดูแล ซ่อมบำรุง ตรวจเช็คสภาพให้กับลูกค้าที่ซื้อรถไฟฟ้า SEB ถึงบ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
📌สนใจ จองคิวกันมาเลยนะครับ
📢📣หากลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้ทางร้านออกไปดูแลในพื้นใกล้เคียง สามารถ IN BOX เข้ามาได้เลยนะคะ 👈

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม
☎️โทร.043-332-976,094-146-9954
📱LINE@ ID:@sebbike (มีเครื่องหมาย @ ข้างหน้าด้วยนะ)
Link: https://line.me/R/ti/p/%40ghj9773m
แสงทองอิเล็คทริคไบค์ (SEBBIKE)จำหน่ายรถไฟฟ้าและอะไหล่รถไฟฟ้า
87/92-94 ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 Thailand ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
https://goo.gl/maps/NACiyVcNSnu
ร้านเปิดทุกวัน 8.30-18.00 ครับ

หมายเหตุ : ฟรีค่าเดินทางเฉพาะลูกค้าตามเส้นทางที่ทางร้านไปเปิดบูธ เท่านั้นนะคะ

สามล้อไฟฟ้า SEB-TriMini06

SEB-L02

จักรยานไฟฟ้า SEB 730D

สามล้อไฟฟ้า SEB-Tri02 ดัดแปลง

หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สวัสดี วันสิ่งแวดล้อมโลก🌱🌿🌏


5 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก โดยมี "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ร้านแสงทองอิเล็คทริคไบค์ มีวิธีการรักษ์โลกดีๆมาแนะนำ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ
" เดินทางอย่างไร ให้รักษ์โลก"😍🤝🌏
1.ขับรถไฟฟ้า🛴 ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ประหยัดน้ำมัน และรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
2.ปั่นจักรยาน🚲ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดีขึ้น
3.การเดิน🚶‍♀🚶‍♂การเดินแทนการใช้รถ เมื่อต้องไปทำกิจกรรมหรือธุระใกล้ๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
4.รถสาธารณะ 🚃🚠เช่น รถไฟฟ้าBTS รถไฟ รถบัส🚌 ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ทำให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ด้วย👍👍

สอบถามเพิ่มเติม😊🔰
043-332976
📲 094-1469954
📱 LINE@ ID: @sebbike (มีเครื่องหมาย @ ข้างหน้าด้วยนะ)
🌏 เว็บไซต์ https://www.sebbike.com/
ฝากติดตามช่อง YouTube ของทางร้าน😊
https://m.youtube.com/channel/UCyvtQYiAT018Lnlo_WBGPQg

ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น วันสิ่งแวดล้อมโลก

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

Welcome to SEB Bike

ร้านแสงทองอิเล็คทริคไบค์ จำหน่ายจักรยานไฟฟ้า และจักรยานยนต์ไฟฟ้า SEB พร้อมศูนย์บริการและอะไหล่ครบครัน สินค้านำเข้าจากบริษัทไต้หวันที่ลงทุนในจีนโดยตรง เทคโนโลยีไต้หวัน นวัตกรรมใหม่ ที่ทุกคนรอคอย

จำหน่ายรถไฟฟ้า อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม

ไม่ว่าจะเป็น รถจักรยานไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้าสำหรับเด็ก

รับซ่อมทั้งในและนอกสถานที่

รับซ่อมทั้งในและนอกสถานที่ฟรี ในระยะประกัน

ดัดแปลงรถจักรยานไฟฟ้าตามต้องการ

ดัดแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า

SEBBIKE ดูแลกันไปยาวๆ ซ่อมถึงที่ ส่งฟรีถึงบ้าน

ทำไมถึงต้องใช้รถไฟฟ้า หรือซื้อรถไฟฟ้าจาก Sebbike

ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น title

ช่วยให้ผู้สูงอายุเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้สูงอายุเดินทางได้สะดวกและง่าย เมื่อใช้จักรยานไฟฟ้านำทาง

ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น title

ใช้พลังงานที่สะอาด

ไม่ต้องเติมน้ำมัน แค่ชาทแบตก็สามารถใช้งานได้ ลงมลพิษทางอาการ ช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น title

ชาร์จแบตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เมื่อแบตหมด สามารถชาร์จได้ตลอด ไม่ต้องเปลี่ยนแบตบ่อยๆ

ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น title

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันอีกต่อไป แค่ชาร์จไฟที่บ้าน จ่ายค่าไฟเพิ่มเพียงไม่กี่บาท

ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น title

ซ่อมถึงที่ ส่งฟรีถึงบ้าน

หากมีปัญหาสามารถโทรหาเราไปซ้อมถึงที่บ้านได้เลย

ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น title

ใช้งานง่าย

แค่สตาร์สเครื่องก็สามารถขับออกไปได้เลย

ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น img

!! พิเศษสั่งซื้อรถจักรยานไฟฟ้า - จักรยานยนต์ไฟฟ้า จัดส่งฟรีทั่วภาคอีสาน !!

ความคิดเห็นลูกค้าที่เคยใช้บริการจากเรา

!! ประหยัด ปลอดภัย ไร้มลพิษ !!


วีดีโอ

คำถามที่พบบ่อย

สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ที่line id : @sebbike หรือ ที่ร้านแสงทองอิเล็คทริคไบค์ มี 2 สาขา จ.ขอนแก่น และสาขาบุรีรัมย์ ที่เบอร์ 043332976

บทความล่าสุด

บทความเกี่ยวกับรถจักรยานไฟฟ้าและบทความที่เกี่ยวข้อง

ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น blog_img

2020-03-06 13:37:18

เลือก “สีรถ” ให้ถูกโฉลกตามวันเกิด เสริมดวงโชคลาภเงินทองปี 2563
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น blog_img

2019-04-07 15:29:10

7 กิจกรรมห่างไกลโรคซึมเศร้า
ภาคอีสาน รถไฟฟ้าขอนแก่น blog_img

2019-04-06 13:11:34

อัตราการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยประมาณ