บทความ

บทความเกี่ยวกับรถจักรยานไฟฟ้าและบทความที่เกี่ยวข้อง

img
อัตราการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
2019-04-06 13:11:34
อัตราการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ข้อมูล
จักยานยนต์ทั่วไป
ข้อมูล
จักรยานยนต์ไฟฟ้า
ค่าน้ำมัน / ลิตร
24 บาท
ค่าไฟฟ้า / หน่วย
4 บาท
อัตราสิ้นเปลือง / ลิตร
30 กม.
อัตราสิ้นเปลือง / ลิตร
50 กม.
ค่าเฉลี่ย / 1 กม.
0.8 บาท
ค่าเฉลี่ย / 1 กม.
0.08 บาท
ระยะทาง 50 กม. / วัน
40 บาท
ระยะทาง 50 กม. / วัน
4 บาท
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน / เดือน
1,200 บาท
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน / เดือน
120 บาท
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน / 1 ปี
14,600 บาท
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน / 1 ปี
1,460 บาท
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน / 2 ปี
29,200 บาท
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน / 2 ปี
2,920 บาท
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน / 3 ปี
43,800 บาท
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน / 3 ปี
4,380 บาท