loader

บทความ

บทความเกี่ยวกับรถจักรยานไฟฟ้าและบทความที่เกี่ยวข้อง

img
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน ของทุกปี
2020-04-22 15:25:50
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน ของทุกปี


ปัจจุบันโลกเราเกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ หรือการตัดไม้ทำลายป่า และปัญหาการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก จนส่งผลในการดำเนินชีวิตในหลายๆ ด้าน

ในวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี โดย เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ริเริ่มและผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ และปรากฏขึ้นตามเมืองใหญ่ ๆ เกือบทั้งสหรัฐ ร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 เมษายน 1970 จนมีการตั้งองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้น จนนำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมการกระทำที่สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ
 
สำหรับประเทศไทย วันคุ้มครองโลกครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อปี 2533 โดยหลังจากสืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกระทำอัตวินิบาตกรรม อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 16 สถาบันได้จัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้น เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่าอนุรักษ์ และป่าไม้ประเทศไทย นอกจากนั้นให้ตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่า และยังมีการจัดงานเพื่อหาทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ในการปกป้องรักษาผืนป่า ที่เป็นมรดกของโลก